SI

Vložene kandidature

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Podatki, vnešeni v bazo Državne volilne komisije (DVK)  
Datum vložitve kandidature: 12. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Naše Velenje
  Kandidat: Jože Hribar

Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Socialni demokrati – SD ter Aleksandra Žuber in skupina volivcev
  Kandidat: Bojan Kontič

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: IO MO SLS Velenje
  Kandidat: Mihael Letonje

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Zbor članov MO Dobra država Velenje
  Kandidat: Matej Jenko

  Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka – SDS
  Kandidat: Suzana Kavaš

  Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - lokalni odbor Šaleške doline
  Kandidatka: Breda Kolar


Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

Podatki, vnešeni v bazo Državne volilne komisije (DVK)  

Datum vložitve kandidature: 12. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Naše Velenje
  Število kandidatov: 11 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018 
  Predlagatelj kandidature:
Območni odbor Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS
  Število kandidatov: 33 kandidatov oziroma kandidatk

  Predlagatelj kandidature: Socialni demokrati - SD
  Število kandidatov: 33 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Predsedstvo občinskega odbora SNS Velenje
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

  Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija krščanski demokrati
  Število kandidatov: 33 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: IO MO SLS VELENJE
  Število kandidatov: 33 kandidatov oziroma kandidatk

  Predlagatelj kandidature: Glas za otroke in družine
  Število kandidatov: 2 kandidata

  Predlagatelj kandidature: Levica
  Število kandidatov: 3 kandidati

  Predlagatelj kandidature: Zeleni Slovenije
  Število kandidatov: 14  kandidatov

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
  Predlagatelj kandidature: Zbor članov MO Dobra država Velenje
  Število kandidatov: 9  kandidatov

  Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka - SDS
  Število kandidatov: 33  kandidatov

  Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - SMC, lokalni odbor Šaleške doline
  Število kandidatov: 19  kandidatov

Seznam vloženih kandidatur za volitve svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Podatki, vnešeni v bazo Državne volilne komisije (DVK)  
Datum vložitve kandidature: 24. 9. 2018
- Krajevna skupnost Bevče, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marko Čujež in skupina volivcev 
  Kandidata: 1. Ivan Merc, 2. Mateja Skutnik

Datum vložitve kandidature: 27. 9. 2018
- Krajevna skupnost Šalek, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Anton Zagruševcem in skupina volivcev
  Kandidat:  Ilija Vasiljević

Datum vložitve kandidature: 1. 10. 2018
- Krajevna skupnost Bevče, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Štefka Lah  in skupina volivcev 
  Kandidat: Tilen Goričanec

Datum vložitve kandidature: 5. 10. 2018
- Krajevna skupnost Šalek, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Dragica Povh in skupina volivcev
  Kandidat:  Branko Smagaj
Datum vložitve kandidature: 8. 10. 2018
- Krajevna skupnost Šalek, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Mateja Kočnik in skupina volivcev
  Kandidat: Andrej Zupančič

Datum vložitve kandidature: 9. 10. 2018
- Mestna četrt Desni breg, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Jelka Sever-Časl in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Štefanija Drolc Lukaček, 2. Milan Tovrljan, 3. Danica Ledinek

- Mestna četrt Desni breg, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Jelka Sever-Časl in skupina volivcev
  Kandidata1. Hedvika Videmšek, 2. Stanislav Vertačnik

- Mestna četrt Desni breg, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Jelka Sever-Časl in skupina volivcev
  Kandidata1. Jelka Sever-Časl, 2. Drago Zrnić

- Mestna četrt Desni breg, 4. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Jelka Sever-Časl in skupina volivcev
  Kandidata1. Marijan Nikolić, 2. Almira Strniša

Datum vložitve kandidature: 10. 10. 2018
- Krajevna skupnost Gorica, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Lidija Božić Mrkonjić in skupina volivcev
  Kandidat: Dražan Mrkonjić

- Krajevna skupnost Stara vas, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Mitja Ocepek in skupina volivcev
  Kandidata: 1. Mira Tepej, 2. Ivan Grajžl

Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018
- Krajevna skupnost Bevče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Bogomir Trebičnik in skupina volivcev
  Kandidata: 1. Bogomir Trebičnik, 2. Irena Klosternik

Datum vložitve kandidature: 12. 10. 2018
- Mestna četrt Levi breg vzhod, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature:Barbara Valerija Tori in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Stanislav Ravnjak, 2. Irena Tovornik, 3. Željko Šaš

- Mestna četrt Levi breg vzhod, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature:Barbara Valerija Tori in skupina volivcev
  Kandidata1. Jože Anžič, 2. Milena Kompari

- Mestna četrt Levi breg vzhod, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Barbara Valerija Tori in skupina volivcev
  Kandidata1. Vlado Berke, 2. Biserka Poznič

Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
- Krajevna skupnost Bevče, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Anton Podpečan in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Anton Podpečan, 2. Zvezdan Jekić, 3. Mojca Rednjak

- Krajevna skupnost Šalek, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Nataša Goršek in skupina volivcev
  Kandidat: Rafael Goršek

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
- Krajevna skupnost Gorica, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Blaž Dukarić in skupina volivcev
  Kandidat: Filip Jahiri

- Krajevna skupnost Stara vas, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Matjaž Zupanc in skupina volivcev
  Kandidatka: Ljuba Benko

- Krajevna skupnost Stara vas, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Helena Imperl in skupina volivcev
  Kandidata: 1. Petra Javornik,  2. Danijel Berzelak

- Mestna četrt Levi breg zahod, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Anton Barle in skupina volivcev
  Kandidati: Darinka Barle

- Krajevna skupnost Vinska Gora, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Branko Podvratnik, 2. Silva Rednak

Krajevna skupnost Vinska Gora, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  Kandidata: Damjan Ramšak

Krajevna skupnost Vinska Gora, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  Kandidata1. Jožef Ograjenšek, 2. Polonca Lesjak 3,  Aleksander Osetič

Krajevna skupnost Vinska Gora, 4. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  Kandidata1.Darja Štraus, 2. Zdenko Lešnik

Krajevna skupnost Vinska Gora, 5. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  KandidataJože Justin

Krajevna skupnost Vinska Gora, 6. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marija Silvestra Ograjenšek in skupina volivcev
  Kandidata1.Mihael Pevnik, 2. Ana Anžej

- Krajevna skupnost Plešivec, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Doler in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Nada Pirnat, 2. Jože Pristušek, 3. Urška Ževart

Krajevna skupnost Plešivec, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Doler in skupina volivcev
  Kandidata:1. Jože Virbnik, 2. Janja Krenkar

 - Krajevna skupnost Plešivec, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Doler in skupina volivcev
  Kandidata: Damjan Musar

 - Krajevna skupnost Plešivec, 4. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Doler in skupina volivcev
  Kandidata: Mitja Borovnik

- Krajevna skupnost Pesje, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Ciril Jerič in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Tanja Meža, 2. Franc Obu

- Krajevna skupnost Pesje, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Branko Napotnik in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Mag. Albin Vrabič,  2. Jolanda Rogelšek Meh, 3. Matjaž Verbič

- Krajevna skupnost Stara vas, 1. volilna enota
  
Predlagatelj kandidature: Ivan Petre in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Marko Sever, 2. Teja Vršnak Žilavec, 3. Andrej Borovnik

- Krajevna skupnost Škale, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Janko Jan in skupina volivcev
  Kandidatka: Brigita Tretjak

- Krajevna skupnost Pesje, 3. volilna enota
  
Predlagatelj kandidature: Timotej Pirnat in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Matjaž Mravljak,  2. Marija Javornik, 3. Štefan Matvoz

- Krajevna skupnost Konovo, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Zdenka Berlot in skupina volivcev
  Kandidata: 1. Karl Stropnik,2. Milica Slatinjek  

 - Krajevna skupnost Konovo, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Zdenka Berlot in skupina volivcev
  Kandidata1. Anica Skaza, 2. Stanislav Ocepek

 - Krajevna skupnost Konovo, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Zdenka Berlot in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Marko Mraz, 2. Simona Pritržnik, 3. Jožef Sušec

- Krajevna skupnost Konovo, 4. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Zdenka Berlot in skupina volivcev
  Kandidatka: Nataša Pirc

 - Krajevna skupnost Konovo, 5. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Zdenka Berlot in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Peter Geršak, 2. Romana Pečovnik, 3. Rolando Koren

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
- Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Sergej Kovačič in skupina volivcev
  Kandidat: Sergej Kovačič

- Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Peter Blaj in skupina volivcev
  Kandidat: Peter Blaj

- Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature:Stanislav Kaudik in skupina volivcev
  Kandidat: Stanislav (Stanko) Kaudik

- Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Marko Meh in skupina volivcev
  Kandidat: Marko Meh

- Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Peter Grabner in skupina volivcev
  Kandidat: Peter Grabner

- Krajevna skupnost Škale - Hrastovec, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Čik in skupina volivcev
  Kandidati:  1. Zdenko Gorišek 2, Petra Bevc 3, Rok Miklavžina

- Krajevna skupnost Škale - Hrastovec, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Čik in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Marija Pungartnik Novinšek,  2. Božidar Repnik,  3. Lucija Arlič

- Krajevna skupnost Škale - Hrastovec, 3. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Petra Čik in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Edvard Lipnik,  2. Urška Arlič,  3. Peter Koren

- Mestna četrt levi breg vzhod, 1. volilna enota
  Predlagatelj kandidature:Dragica Črep in skupina volivcev
  Kandidata: 1. Stanko Kubale,  2. Leopoldina (Poldka) Pevec

Krajevna skupnost Staro Velenje, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature:Andreja Brglez in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Stanislav Brglez  2. Nataša Dolejši 3. Aleksander Zorko

- Krajevna skupnost Staro Velenje, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Andreja Brglez in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Veronika Cvikl  2. Bojan Rožič 3. Mihaela Rogelšek

- Krajevna skupnost Staro Velenje, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Andreja Brglez in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Robert Šilih 2. Milena Kaiser  3. Teo Vranc

- Krajevna skupnost Vinska Gora, 4.  volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Edi Vrtačnik in skupina volivcev
   Kandidat: Edi Vrtačnik

- Krajevna skupnost Šalek, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Pavšek in skupina volivcev
   Kandidat: Vladimir Šmon

- Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Sonja Avberšek in skupina volivcev
   Kandidat: Franc Rednak

- Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Minka Avberšek in skupina volivcev
   Kandidat: Aleš Lamot

- Krajevna skupnost Šentilj, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Miha Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Bojan Feužer

- Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Miha Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Jakov Dominković

- Krajevna skupnost Šentilj, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Miha Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Mirko Vranjek

- Krajevna skupnost Šentilj, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Miha Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Janez Podbornik

- Mestna četrt Levi breg  zahod, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Darinka Barle in skupina volivcev
   Kandidat: Edi Burič

- Mestna četrt Levi breg  vzhod, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Josip Lamešić in skupina volivcev
   Kandidat: Sejad Tabaković

- Krajevna skupnost Konovo, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Marko Mraz in skupina volivcev
   Kandidat: Zvonko Lah

- Krajevna skupnost Gorica, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ivan Druks in skupina volivcev
   Kandidat: Milan Koren

- Krajevna skupnost Šentilj, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Marko Boček in skupina volivcev
   Kandidata: 1. Marija Strahovnik, 2. Marko Boček

- Krajevna skupnost Šentilj, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Nace Koren in skupina volivcev
   Kandidati: Žiga Koren

- Krajevna skupnost Šentilj, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Mojca Žejn in skupina volivcev
   Kandidat: Amadej Žejn

- Krajevna skupnost Šentilj, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ivan Kolar in skupina volivcev
   Kandidat: Mihael Miklauzin

- Krajevna skupnost Šentilj, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Miroslava Laubenstein in skupina volivcev
   Kandidat: Alojz Leskovšek

- Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Jože Koren in skupina volivcev
   Kandidat: Franc Zemljak

- Krajevna skupnost Pesje, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ferdo Polak in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Mateja Šojat, 2. Ferdo Polak, 3. Vera Goltnik

- Mestna četrt Desni breg, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Tim Pušnik in skupina volivcev
   Kandidat: Tim Pušnik

- Krajevna skupnost Šalek, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Marija Jelen in skupina volivcev
   Kandidat: Marjana Švent 

- Krajevna skupnost Šmartno, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Danica Tašler in skupina volivcev
   Kandidat: Rupert Tašler

-  Krajevna skupnost Šmartno, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Sonja Zavolovšek in skupina volivcev
   Kandidata: 1. Zdenko Ledinek, 2. Sonja Zavolovšek

-  Krajevna skupnost Šmartno, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Sonja Zavolovšek in skupina volivcev
   Kandidat: Dušan Jeriha

-  Krajevna skupnost Šmartno, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Sonja Zavolovšek in skupina volivcev
   Kandidati: 1. Borut Bukovac, 2. Marjana Štemberger, 3. Boris Štemberger

-  Krajevna skupnost Cirkovce, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Silvo Venta in skupina volivcev
   Kandidatka: Veronika Biškop  

-  Krajevna skupnost Cirkovce, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Brigita Verboten in skupina volivcev
   Kandidat: Božidar Verboten

- Krajevna skupnost Cirkovce, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Peter Jeromelj in skupina volivcev
   Kandidat: Zoran Videmšek

- Krajevna skupnost Cirkovce, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Branko Britovšek in skupina volivcev
   Kandidat: Aleš Britovšek

-  Krajevna skupnost Cirkovce, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Dani Avbreht in skupina volivcev
   Kandidat: Iztok Štumpfel

-  Krajevna skupnost Cirkovce, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Simon Avbreht in skupina volivcev
   Kandidat: Dani Avbreht

- Krajevna skupnost Stara vas, 2. volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Jaka Lešnik in skupina volivcev
  Kandidat: Sebastjan Koper

- Krajevna skupnost Podkraj, 1 Volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Mateja Ramšak in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Suzana Matavš 2. Janez Cokan 3. Gabrijela Štraus

- Krajevna skupnost Podkraj, 2 Volilna enota
  Predlagatelj kandidature: Mateja Ramšak in skupina volivcev
  Kandidati: 1. Zdenka Matjaž 2. Samo Korelc 3. Jožica Kovač

  

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Jožef Angeli in skupina volivcev
   Kandidata: 1. Alenka Resman, 2. Janez Kotnik  

-  Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Danica Zavolovšek in skupina volivcev
   Kandidat: Janez Zavolovšek

-  Krajevna skupnost Cirkovce, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Pavla Špegel in skupina volivcev
   Kandidat: Matic Ževart 

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Nina Blažič in skupina volivcev
   Kandidatka: Tanja Holešek 

- Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Alojzija Rotovnik in skupina volivcev
   Kandidat: Drago Kolar 

- Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ciril Rotovnik in skupina volivcev
   Kandidat: Jan Kolar

-  Krajevna skupnost Podkraj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vedenik in skupina volivcev
   Kandidat: Jože Drobež

-  Krajevna skupnost Konovo, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Jernej Grm in skupina volivcev
   Kandidat: Jernej Grm

-  Mestna četrt Desni breg, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Darinka Skaza in skupina volivcev
   Kandidat: Milan Štrigl

-  Krajevna skupnost Šalek, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Marija Jelen in skupina volivcev
   Kandidatka: Marjana Švent

-  Mestna četrt Levi breg vzhod, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ivan Mešelj in skupina volivcev
   Kandidatka: Zofija Šuligoj 

-  Mestna četrt Levi breg vzhod, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Ivan Mešelj in skupina volivcev
   Kandidat: Franc Simončič 

-  Krajevna skupnost Šmartno, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Damjan Oblak in skupina volivcev
   Kandidat: Iztok Oblak

-  Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Cvetka Ugovšek in skupina volivcev
   Kandidat: Milan Ugovšek

-  Krajevna skupnost Šentilj, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Janez Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Robert Krajnc

-  Krajevna skupnost Šentilj, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Janez Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Bogdan Kuhar

- Krajevna skupnost Šentilj, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Janez Podbornik in skupina volivcev
   Kandidat: Jože Skaza

-  Mestna četrt Desni breg, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Nada Špoljar in skupina volivcev
   Kandidat: Rok Gril

-  Mestna četrt Levi breg zahod, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Gregor Venišnik in skupina volivcev
   Kandidat: Andrej Tomovski

-  Krajevna skupnost Staro Velenje, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Metka Zagradišnik in skupina volivcev
   Kandidat: Jožef Kavtičnik

-  Krajevna skupnost Gorica, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Breda Kolar

-  Krajevna skupnost Gorica, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Vesna Breznik

-  Krajevna skupnost Konovo, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidat: Boštjan Pelko

-  Krajevna skupnost Konovo, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidat: Zlatko Bartolac

-  Krajevna skupnost Škale - Hrastovec, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Danica Šumljak

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 5. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Stoja Benić

-  Krajevna skupnost Pesje, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidat: Franci Lenart

-  Krajevna skupnost Šentilj, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Nika Napotnik

-  Mestna četrt Levi breg zahod, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidat: Iztok Čurči

-  Mestna četrt Levi breg zahod, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Natalija Rednak

-  Krajevna skupnost Kavče, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidata: 1. Goran Pandol, 2. Damjana Rednak Bekčić

-  Mestna četrt Desni breg, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
   Kandidatka: Silva Čurči

-  Krajevna skupnost Pesje, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Suzana Kavaš in skupina volivcev
   Kandidat: Maksimilijan Koštomaj 

-  Krajevna skupnost Pesje, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Slavko Škoflek in skupina volivcev
   Kandidat: Slavko Škoflek

-  Mestna četrt Desni breg, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Žan Tajnik in skupina volivcev
   Kandidat: Žan Tajnik

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 1. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vodončnik in skupina volivcev
   Kandidata: 1. Tina Jurko, 2. Srečko Avberšek

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vodončnik in skupina volivcev
   Kandidat: Iztok Florjančič

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vodončnik in skupina volivcev
   Kandidatka: Erika Praprotnik

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vodončnik in skupina volivcev
   Kandidat: Tone Žužek

-  Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 5. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Franc Vodončnik in skupina volivcev
   Kandidat: Branko Vodovnčnik

-  Krajevna skupnost Staro Velenje, 3. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Srečko Trnovšek in skupina volivcev
   Kandidat: Jernej Jakop

-  Krajevna skupnost Šalek, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Indira Omerović in skupina volivcev
   Kandidat: Sedin Omerović

-  Krajevna skupnost Gorica, 2. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Nataša Novak in skupina volivcev
   Kandidata: 1. Miran Martinc, 2. Borislava Podvratnik

-  Mestna četrt Desni breg, 4. volilna enota
   Predlagatelj kandidature: Sanela Šabanagić in skupina volivcev
   Kandidat: Vesmir Sendić