SI

Volitve

Lokalne volitve 2018

OBJAVA ZAČASNIH VOLILNIH REZULTATOV

Udeležba na volitvah po občinah   Začasni rezultati volitev županov ter občinskih/mestnih svetov   Začasni rezultati v svete KS/MČ  

RAZPIS REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE in REDNIH VOLITEV ŽUPANOV ter RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

Vložene kandidature   Potrjene kandidature   Druge objave v zvezi z volitvami  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE

Sestava občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje


V občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje so imenovani:

Predsednica: 
Milena Bukvič Dežman, namestnik predsednice: Gašper Škarja

Člani oz. članice:
Viljemina Dremel, namestnica članice: Sonja Arlič
Dejan Valenčak, namestnica člana: Stanislava Novak
Dejan Ramšak, namestnica člana: Jana Kavtičnik


Tajnica in namestnica tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje

Tajnica Občinske volilne komisije:
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, namestnica tajnice: Suzana Žinić.

Kontaktni podatki Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
Tajnica Občinske volilne komisije mag. Zdravka Vasiljević Rudonić:

- Telefonska številka 03/8961-680
- Mobitel številka: 030/710-554
- Elektronski naslov: zdravka.vasiljevic@velenje.si

 Namestnica tajnice Občinske volilne komisije Suzana Žinić:

- Telefonska številka 03/8961-711
- Elektronski naslov: suzana.zinic@velenje.si

OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE VELENJE

OBRAZCI, NAVODILA, ROKOVNIK in VLOGE

SPLETNA STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

SPLETNA STRAN MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO, SLUŽBE VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVE
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/