SI

Prodaja nepremičnin

Stavbne parcele MOV v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Razmestitev parcel
Razmestitev parcel
Zgornje parcele
Zgornje parcele
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Pogled na okolico
Pogled na okolico
Osnutek hiše št.1
Osnutek hiše št.1
Mestna občina Velenje je lastnica 10 parcel na lokaciji KS Škale Hrastovec, v velikostih od 723 do 1409 m2. Zemljišče ima južno lego in je v zgornjem delu ravninsko, spodnji del pa leži na pobočju. Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant - za dodatne informacije o predlaganih tipih kliknite na računalniški prikaz hiše spodaj levo.

Parcele bodo predvidoma prodane na večih dražbah. Prva je bila 13. oktobra 2016, kjer smo prodali parcelo št. 4 (karta). Ostale dražbe bodo predvidoma sledile v letu 2017.

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 03 8961 670 (g. Bojan Lipnik).